Product: 2649 MINI COOPER 3-CỬA (Chester)
Manual Price: 1959000000
Product: 2749 MINI COOPER 3-CỬA (Multitone)
Manual Price: 1869000000
Product: 2151 MINI COOPER S 3-CỬA (Standard)
Manual Price: 1849000000
Product: 2655 MINI COOPER S 3-CỬA (Chester)
Manual Price: 1969000000
Product: 2760 MINI COOPER S 3-CỬA (High)
Manual Price: 2039000000
Product: 2765 MINI COOPER S 3-CỬA (Enigmatic)
Manual Price: 2049000000
Product: 2770 MINI JCW 3-CỬA (Standard)
Manual Price: 2459000000
Product: 2755 MINI JCW 3-CỬA (Chester)
Manual Price: 2479000000
Product: 2784 MINI COOPER S 5-CỬA (Resolute)
Manual Price: 2009000000
Product: 2662 MINI COOPER S 5-CỬA (Standard)
Manual Price: 1929000000
Product: 2667 MINI COOPER S 5-CỬA (Chester)
Manual Price: 1939000000
Product: 2672 MINI COOPER S 5-CỬA (High)
Manual Price: 1999000000
Product: 2793 MINI COOPER S MUI TRẦN (Standard)
Manual Price: 2399000000
Product: 2798 MINI COOPER S MUI TRẦN (Resolute)
Manual Price: 2429000000
Product: 3608 MINI COOPER S MUI TRẦN (Seaside)
Manual Price: 2519000000
Product: 3613 MINI COOPER S CLUBMAN (Standard)
Manual Price: 2539000000
Product: 3618 MINI COOPER S CLUBMAN (Chester)
Manual Price: 2559000000
Product: 3623 MINI COOPER S CLUBMAN (High)
Manual Price: 2609000000
Product: 3628 MINI JCW CLUBMAN (Standard)
Manual Price: 2989000000
Product: 3633 MINI JCW CLUBMAN (Chester)
Manual Price: 2999000000
Product: 3638 MINI COOPER COUNTRYMAN (Standard)
Manual Price: 2199000000
Product: 3643 MINI COOPER COUNTRYMAN (Chester)
Manual Price: 2209000000
Product: 3648 MINI COOPER COUNTRYMAN (Enigmatic)
Manual Price: 2219000000
Product: 3653 MINI COOPER S COUNTRYMAN (Standard)
Manual Price: 2509000000
Product: 3658 MINI COOPER S COUNTRYMAN (Chester)
Manual Price: 2529000000
Product: 3663 MINI COOPER S COUNTRYMAN (Untamed)
Manual Price: 2679000000
Product: 3668 MINI JCW COUNTRYMAN (Standard)
Manual Price: 3059000000
Product: 3673 MINI JCW COUNTRYMAN (Chester)
Manual Price: 3089000000
Công cụ ước tính giá chỉ mang tính chất tham khảo
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá chính xác
Giá xe
Phí trước bạ (10%)
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1,560,000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 530,000đ
Phí đăng ký biển số xe 11,000,000đ
Phí đăng kiểm xe 340,000đ
Tổng cộng (phí + xe) 0,000đ